Skip to main content
XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa

Zakończenie I Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie IV Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Start konferencji
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej

Szanowni Państwo! W związku z licznymi prośbami informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa”. Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Podczas spotkania przyjrzymy się drogom zarażenia, postępowaniu terapeutycznemu oraz zabezpieczeniom jakie podejmowane są w przypadku wystąpienia danych chorób. Rozwój diagnostyki i terapii, a także edukacja społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia występowania wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych, ale obecnie, w dobie wysoce rozwiniętego transportu oraz wzmożonych migracji problem ten ponownie staje się aktualny. Mając na uwadze łatwość przenoszenia się patogenów, a także przebiegający bezobjawowo, niekiedy stosunkowo długi czas inkubacji, należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii. Migracje ludności mogą również wpływać na pojawienie się chorób zakaźnych na terenach, na których już zostały niegdyś wyeliminowane, zmuszając społeczeństwo do radzenia sobie z nimi na nowo.

W związku z tym, podczas Konferencji poruszymy także zagadnienia związane z przyczynami powstawania ognisk epidemicznych oraz metodami postępowania w czasie ich wystąpienia. Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają choroby zakaźne i pasożytnicze? Jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań, aby nie przerodziły się one w epidemie? Jak skutecznie diagnozować oraz leczyć chorych? Czy społeczeństwo jest odpowiednio edukowane? Czy choroby zakaźne i pasożytnicze, które nie występują obecnie w społeczeństwie nadal są dla nas zagrożeniem? Jedynie kompleksowe podejście do problemu jakimi są choroby zakaźne i pasożytnicze pozwoli na opracowanie skutecznych metod działania. Wierzymy, że nabyta wiedza oraz wymiana doświadczeń przyczynią się do powstania nowych rozwiązań na miarę obecnych zagrożeń.

Do udziału w Konferencji zapraszamy lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, biotechnologów, enzymologów, biologów molekularnych, a także pracowników placówek sanitarno-epidemiologicznych. Naszym celem jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Zagadnienia tematyczne:

• diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
• prewencja (w tym szczepienia ochronne),
• epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
• medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
• bioterroryzm,
• edukacja społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa.

prof. Barbara Czarniawska jest magistrem psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1970) i doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS, 1976),

Tytuł wystąpienia:

Szczepionki Przeciwwirusowe Nowej Generacji. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc nec tristique est, non posuere velit. Etiam nec enim urna. Duis posuere, ligula ultricies pharetra fringilla.

prof. dr hab. Thomas A. Anderson – wirusolog; kierownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

Tytuł wystąpienia:

Lorem Ipsum

Jan Kowalski Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Tytuł wystąpienia:

Transdyscyplinarność: koszty i zyski

prof. dr hab. Thomas A. Anderson
Abstrakt
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowskidr n. med. Agnieszka KarskaUniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lubliniedr n. med. Jolanta TaczałaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Beata WójcikKatedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Gustaw WójcikZakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiejdr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowskidr n. med. Agnieszka KarskaUniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lubliniedr n. med. Jolanta TaczałaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Beata WójcikKatedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Gustaw WójcikZakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiejdr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowskidr n. med. Agnieszka KarskaUniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lubliniedr n. med. Jolanta TaczałaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Beata WójcikKatedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Gustaw WójcikZakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiejdr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowskidr n. med. Agnieszka KarskaUniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lubliniedr n. med. Jolanta TaczałaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Beata WójcikKatedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Gustaw WójcikZakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Termin
Opis
14 czerwca 2022 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
27 września 2022 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
27 października 2022 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
Nadsyłanie tytułów i abstraktów
18 listopada 2022 r.
Data Wydarzenia
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"
28 listopada 2022 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2022 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 28 listopada 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
14 czerwca 2022 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
27 września 2022 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
27 października 2022 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
- Nadsyłanie tytułów i abstraktów
18 listopada 2022 r. - Data Wydarzenia
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"
28 listopada 2022 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2022 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 28 listopada 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji*
Opłata za udział ^*
Publikacja rozdziału w monografii
29.04.2022 r. – 14.06.2022 r.
299 zł**
+299zł***
15.06.2022 r. – 27.09.2022 r.
349 zł**
+299zł***
28.09.2022 r. – 27.10.2022 r.
399 zł**
+299zł***

^* wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama niezależnie od wybranej formy. Uczestnicy zdalni otrzymają materiały konferencyjne w formie fizycznej po wydarzeniu. Opłata uwzględnia również dodatkowe elementy organizacyjne jak streamowanie na żywo, dostęp do platformy itp. *opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 299 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Udział w warsztatach
Prezentację zgłoszonego tematu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
Startpack – gadżety konferencyjne
Całodzienna przerwa kawowa^**
Lunch^**

^** dostosowana do panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych, wytycznych i rekomendacji

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

• uczestnictwa biernego/czynnego wraz z publikacją rozdziału w monografii: VI CHZ uczestnik bierny/czynny, rozdział, IMIĘ i NAZWISKO autora korespondencyjnego,
• uczestnictwa biernego: VI CHZ uczestnik bierny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
• uczestnictwa czynnego: VI CHZ uczestnik czynny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 15 listopada 2022 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z posterem naukowym należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, VI CHZ, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

 

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Jak przygotować poster naukowy?

W przypadku prezentacji posteru prosimy o przygotowanie go jedynie w formie elektronicznej w orientacji poziomej lub w postaci krótkiej prezentacji (2-4 slajdy).

Pracę należy przesłać na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 15 listopada 2022 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu posteru. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Dodatkowe informacje

Osoby uczestniczące zdalnie, będą miały możliwości wysłuchania na żywo wszystkich wystąpień podczas Konferencji. Wygłoszenia swojej pracy będą mogli dokonać za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy otrzymają drogą mailową link do wydarzenia najpóźniej w dniu Konferencji.

  Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

  • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów naukowych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 9 listopada 2022 r.,
  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,
  • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
  • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
  • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

  – należy opisać zakres tematyczny opracowania,
  – wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
  – wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
  – podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

  • wystąpienia ustne oraz postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres kontakt@konferencja-chorobyzakazne.pl i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

  Informacje ogólne

  W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

  Wydawca publikacji:

  Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

  Zgłoszenie rozdziału:

  • w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;
  • przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania tutaj);
  • przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy końcowe; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania tutaj);
  • uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

  Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.


  Z uwagi na obecną sytuacje dokładny adres Konferencji zostanie podany bliżej terminu wydarzenia.
  Każdy z Uczestników będzie mieć możliwość stacjonarnego udziału w Konferencji, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego w ramach sesji, w której będzie prezentował swoją pracę.

  Poniżej znajdą Państwo dane polecanych przez Fundację TYGIEL hoteli:

  Arche Hotel Lublin, Zamojska 30, 20-105 Lublin, tel. 733 833 ...

  W celu uzyskania informacji na temat zniżki w hotelu prosimy o kontakt z organizatorami:

  e-mail:
  tel. Pokaż - mój tekst KM

  Uczestnicy zdalni otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia. Wszystkie sesje będą streamowane na żywo. Do tego celu wykorzystamy platformę, która pozwoli na kontakt pomiędzy Uczestnikami zgromadzonymi w sali a obecnymi zdalnie. Platforma będzie transmitować na żywo wydarzenie z sali konferencyjnej lub prezentacje głoszone zdalnie, umożliwiając dwukierunkowy kontakt. Informacje o platformie w zakładce Wystąpienia.

  Platforma streamingowa

  Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

  • uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji,
  • wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
  • udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

  Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

  Do czynnego udziału w konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej rozdzielczości.

  Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

  Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

  W związku z licznymi prośbami informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły można znaleźć w poszczególnych zakładkach. Każda osoba zainteresowana udziałem stacjonarnym/zdalnym w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

  I tura rejestracji trwa do 14 czerwca 2022 roku.
  Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

  Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne/postery naukowe są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu rejestracji tematów i abstraktów.
  Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

  Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

  Rejestracja tytułów i abstraktów -> kliknij tutaj

   Organizator Konferencji
   Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

   e-mail:

   tel.: 733 833 ...

   ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

   NIP: 946-26-49-975
   REGON: 061730828
   KRS: 0000524667

   Konto bankowe PL – mBank:
   70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
   EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057

   USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124